Proizvodi - Živinarstvo

Cevac Ibird

Cevac Ibird

Ciljne vrste:

Živina

Proizvođač:

Ceva-Phylaxia

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Vakcina koja sadrži živi, atenuirani virus infektivnog bronhitisa , soj 1/96
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
1000 doza, 2500 doza. 5000 doza
Vakcina koja štiti živinu od infektivnog bronhitisa
Kontaktirajte nas