Proizvodi - Živinarstvo

Cevac Bron 120 L

Cevac Bron 120 L

Ciljne vrste:

Živina

Proizvođač:

Ceva-Phylaxia

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120
Indikacije:
Vakcina se koristi za aktivnu imunizaciju pilića, počevši od prvog dana starosti, protiv infektivnog bronhitisa živine u cilju smanjenja infekcije virusom soja Massachusetts.
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
1000 doza, 2500 doza, 5000 doza
Vakcina koja štiti živinu od infektivnog bronhitisa
Kontaktirajte nas