Proizvodi - Svinjogojstvo

Parvoruvax

Parvoruvax

Ciljne vrste:

Svinje

Proizvođač:

Merial

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Vakcina koja sadrži inaktivisani parvovirus svinja (soj K22) i inaktivisane bakterije Erysipelothrix rhusiopathiae (serotip 2)
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
25 doza
Vakcina koja štiti svinje od parvovirusa i crvenog vetra
Kontaktirajte nas