Proizvodi - Stočarstvo

Vetrimoxin L.A.

Vetrimoxin L.A.

Ciljne vrste:

Goveda i svinje

Proizvođač:

Ceva Sante Animale

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Amoksicilin 150 mg/ml
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
100 ml i 250 ml
Lek je namenjen za terapiju bakterijskih infekcija
Kontaktirajte nas