Proizvodi - Stočarstvo

Ovarelin

Ovarelin

Ciljne vrste:

Krave i svinje

Proizvođač:

Ceva Sante Animale

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Gonadorelin 0.05 mg/ml
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
20 ml
Lek je namenjen za sinhronizaciju estrusa i poremećenog ciklusa kod krava
Kontaktirajte nas