Proizvodi - Stočarstvo

Lincomycine-spectinomycine

Lincomycine-spectinomycine

Ciljne vrste:

Svinje i ovce

Proizvođač:

Alfasan Holandija

Sastav:
Linkomicin 50 mg/ml + spektinomicin 100 mg/ml
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
100 ml
Lek je namenjen za terapiju bakterijskih infekcija
Kontaktirajte nas