Proizvodi - Psi i mačke

Dexamethasone 2 mg/ml

Dexamethasone 2 mg/ml

Ciljne vrste:

Goveda, telad, konji, ždrebad, svinje, ovce i psi

Proizvođač:

Alfasan Holandija

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Deksametazon 2 mg/ml
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
100 ml
Potporna terapija kod alergija, reumatskih i dermatoloških bolesti
Kontaktirajte nas