Proizvodi - Vakcine

Hyogen

Hyogen

Ciljne vrste:

Svinje

Proizvođač:

Ceva-Phylaxia

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Vakcina koja sadrži inaktivisane Mycoplasmae hyopneumoniae, soj 2940
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
50 doza
Vakcina koja štiti svinje od mikoplazmoze
Kontaktirajte nas