Farmanima

Zastupnik ino-proizvođaća veterinarskih lekova i vakcina

Kategorije

Paleta proizvoda koje zastupamo obuhvata antibiotike, antiprotozoike (kokcidiostatike), hormone, kortikosteroide, antihelmintike, ektoantiparazitike, analgetike, antihistaminike, vitamine, antiinflamatorne i antireumatske proizvode, vakcine, dezinficijense, kao i dodatke hrani.

Preporuka veterinara

Naš stručan tim nastoji da prati trendove u lečenju i unapređenju zdravlja životinja. Na osnovu aktuelnosti u ovoj sferi preporučujemo vam sledeće proizvode:

Progressis

Više detalja

Coxiril 0.5%

Više detalja

Tylovet ®B 200

Više detalja

Vetrimoxin 50

Više detalja

O nama

Farmanima već 25 godina kroz uvoz i distribuciju veterinarskih lekova i vakcina, opreme i hrane za životinje pruža sva neophodna sredstva za uspešan uzgoj životinja.

Više detalja